AUTORISERT INSTALLATøR OG SYSTEM INTEGRATOR       ELEKTRO - AUTOMASJON - PROSESSTEKNISK UTSTYR - TEKNISK IT                                                  Vi tar styringa!


KS automasjon

KS automasjon har fått nytt sentralbord,
det nye nummeret er: 994 89 444

KS Vaktnummer:
Telefon: 970 79 444 *

*) Ved å ringe dette nummeret utenfor normal arbeidstid, 16:00 - 08:00 og helligdager, påløper 1349,- + mva. i oppstartsbegyr, inkludert 15 minutter telefonsupport.