Vår visjon

Vår visjon er at kunden skal ha en samarbeidspartner som planlegger, prosjekterer, produserer og utfører.

Dette vil føre til en enklere hverdag for kunden og gjør at:

 - feilmarginen går ned

 - dekningsbidraget øket

 - saksgangen blir enklere

 

KS automasjon

KS automasjon har fått nytt sentralbord,
det nye nummeret er: 994 89 444

KS Vaktnummer:
Telefon: 970 79 444 *

*) Ved å ringe dette nummeret utenfor normal arbeidstid, 16:00 - 08:00 og helligdager, påløper 1349,- + mva. i oppstartsbegyr, inkludert 15 minutter telefonsupport.