Sosiale medier:

KS har siden 1995 hatt gleden av å bistå Cambi AS med elektro, motor- og fordelingstavler og automasjon ved flere av deres leveranser av biogassanlegg.
I 2014 leverte vi også tilsvarende for Purac AB sammen med Cambi AS ved Nye Mjøsanlegget.

 

Referanseanlegg

 
  • HIAS i Stange, Norge - 1995
Cambi.no  
 
  • Mjøsanlegget i Lillehammar, Norge - 2002
glor.no  
 
  • Kapusciska i Bydgoszcz, Polen - 2004
abrys.pl  
 
  • Oxley Creek i Brisbane, Australia - 2005
stanceglobal.com  
 
  • Ecopro I Verdal, Norge - 2007
ecopro.no  
 
  • Nye Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge - 2014
Mjøsanlegget.no  

 

Etter hvert ble også flere kunder interessert i våre produkter og tjenester

 

 
  • Behandling av organiske biprodukter fra næringsmiddelindustrien – Miljøfor Hamar
miljofor.no
 
  • Biprodukter fra slakterier og lignende og døde dyr som videreforedles til kjøttbeinmel og animalsk fett – Norsk Protein Hamar
norskprotein.no
 
  • Kverning av restavfall, som blant annet benyttes som brensel til forbrenningsanlegg –  med anlegget HRR Miljø/ Ragn Sells Hamar
ragnsells.no
 
  • Gjenvinning og resirkulering av plastmaterialer – Norfolier Greentec – Folldal Gjenvinning
norfolier.com