Sosiale medier:

Nye Mjøsanlegget

Skrevet: 01.05.2014 - 08:46

Prosess:

Det neste av de større leveranser for KS automasjon as, er komplett elektro- og automasjonspakke for prosess til Nye Mjøsanlegget som underleverandør til Purac AB.
Prosjekteringen er i gang og anlegget forventes klart til overtakelse av byggherre våren 2016 og full drift ila 2016.

For ytterligere informasjon om leveransen/ anlegget se http://purac.se/?p=2261