KategoriLenkeBeskrivelse
Diverse Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
  Gulesider Nummersøk og karttjenester
  Google Søk i "verden"
  IO-kalkulator Generer IO-lister for Siemens/ Mitsubishi/ ...
  IP-kalkulator Beregn subnet og IP-adresser
Banktjenester Sparebank1 Sparebanken Hedmark
  Eurocard Firmakort
  Konsumprisindeks Konsumprisindeksen hentet fra SSB
Support - eksternt Eriksendata Web-/ IT-tjenester
  Visma Global Infoline - Gratis informasjonstjeneste i Visma Global
  Visma CRM Infoline - Gratis informasjonstjeneste i Visma CRM
Transport Fraktbestilling Consignor - EDI
  Bring Bring/ Posten
  Pakkesporing Schenker
  Pakkesporing "Alle" speditører
  SVV Statens vegvesen, vei og trafikk
  Norgeskart Kartkoordinater
  Telenor Dekningskart
  Bompenger Bompengekalkulator
Tilgjengelighet (ansatt) Ekstern arbeidsplass KS Automasjon AS (internt)
  E-post KS Automasjon AS
  Visma.NET Absence, Expence
  Kjørebok Internt
  Kjørebok Ekstern
  HMS HMS-portal KS Automasjon AS
 - internkontroll, rutiner og HMS
  HMS Avvik HMS-avvik KS Automasjon AS
  DSB Strømskader, DSB
  Telenor Min Side, Telenor
  Gjensidige Gjensidige Forsikring
  NELFO FSE-kurs