Kristiansen Automasjon AS har siden 1993 levert løsninger til sikte-/ knuseverk og asfaltverk innen SCADA-/ HMI-systemer, automatiserte prosesser (PLS-programmering), videoovervåking av prosess og produksjon, kraftdistribusjon, produksjon, lagring og utlasting av asfalt.

Vi har i løpet av disse årene fått en god database med gode løsninger for sluttkunde, alt fra el- og automasjonstavler til sikker lagring og rapportering av produksjonsdata.