I den senere tid er datasikkerhet og lagring av prosessverdier blitt satt på dagsorden - noe som fører til at flere og flere velger større SCADA-løsninger.
KS var tidlig ute med løsninger ved bruk av Factory Link, senere GE Proficy iFIX og Copa-Data Zenon og har levert flere anlegg med

 
  • Logging av prosessverdier til relasjonsdatabaser som MS SQL
  • Trend - for historisk og/ eller sanntidsdata i kurveform
  • Dedikerte eller valgbare rapporteringsmoduler
  • Flerbrukerløsninger enten fra PC/ nettbrett eller mobil
  • Kameraovervåkning med opptaksmuligheter

KS Automasjon AS hjelper deg med valg av produkt og skreddersyr løsningen for deg.

 Send oss en forespørsel