KS har siden 1992 produsert elektro og automatiseringsanlegg for behandling av slaktevann fra fiskeforedlingsfabrikker, med vårt system KS400.

Fra 2010 ble vi valgt som elektro og automasjonsleverandør av Hygieneteknikk AS, med hovedfokus på rengjøring/vask av slakterier og ikke minst verdensomspennende fjerning av lakselus.

Ved anlegget til Nortura på Rudshøgda og ved et anlegg i Tyskland har vi levert elektro og automasjon for slaktelinjer av sau, helt fra avliving og til transport til kjølelager.