KS har siden 1992 levert en rekke elektro- og automasjonsfordelinger, elektroinstallasjoner og kontrollsystemer til VA-bransjen.
Kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen, Glåmdalen, samt Sauherad og Kviteseid kommune er godt representert i vår portefølje.

Av standariserte systemer har vi:

 
  • KS01 - en pumpe og nivåvippe), KS02 (to pumper og nivåvipper)
  • KS013 - enkel styring for trykkøkning med inntil tre pumper, mulighet for alarmvarsling via SMS
  • KS020 - som i standard utførelse dekker avløpsstasjon med to pumper ved bruk av PLS/HMI
  • KS030 - som dekker inntil 6 grunnvannsbrønner – 3 trykkøkningspumper med tilhørende UV-dosering og tradisjonell instrumentering. KS030 benevnes gjerne minivannverk, men kan også benyttes i tradisjonelle trykkøkningsstasjoner

KS020 og KS030 er begge er tilrettelagt for varsling via SMS samt kommunikasjon med overliggende driftskontroll, via Modbus RTU eller Modbus TCP/IP over kobber, fiber, Wi-Fi eller radiosamband.

Av noe spesiell karakter har vi levert elektro- og automasjonssystemer for avløpstømming av togsett, ved anleggene til Mantena i Lodalen, Skien og Sundland.

Send oss en forespørsel