Har siden 2000 levert nøkkelferdige elektro-, automatiserings-, og IT-installasjoner for kunde,der koordinering av autoriserte installatører med vår egen virksomhet etter vår oppfattning har vært nøkkelen til suksess.

På midten på 2000 tallet fikk vi vår registrering hos Post og Teletilsynet som RIA-installatør (radio) og nå ved ny EKOM-lov i 2012 videreført som EKOM-installatør.

I 2008 ble vi registrert i elvirksomhetsregisteret som prosjekterende,utførende og vedlikehold av lavspennings automatiseringsanlegg.

I 2011 ble registreringen utvidet til lavspennings bygnings- og industrianlegg, slik at vi nå kan opptre og utføre som installatører ved prosjekter.

Per i dag fremstår vi som en komplett installatør fra lavspent til spredenett og radiokommunikasjon.