Vi er medlem av NFEA - det viktigste forum for automatisering i Norge. NFEA er en ideell medlemsforening med fokus på nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for industrien. NFEA - Automatisering til samfunnets beste! www.nfea.no
  Tavleforeningen skal være:
  • Den ledende og samlende faglige bransjeorganisasjon for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningstavler.
  • Arbeide for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer aktivt påvirke utviklingen innen elbransjen
  • Være medlemmenes fellesorgan for prinsippielle faglige avklaringer mot myndigheter og bransjeorgan
  • Gjennom økt kompetanse påvirke til økt kvalitet og bedre elsikkerhet
www.tavleforeningen.no
   

 

 

  www.stange-naeringspark.no